›› Kristillisen kirjallisuuden ja musiikin verkkokauppa.

nettikirjakauppa-2015

MAINOS

Search

Traumatietoisuutta lasten kohtaamiseen

Kuva: Pixabay
ViaDia ry panostaa uuden hankkeen myötä huostaanotettuihin, adoptoituihin ja kotimaastaan paenneisiin lapsiin.

ViaDia ry:n lapsidiakoniatyön työala on laajentunut nopeasti. Keväällä 2023 alkanut Yhteisönurkka-lähiötyöhanke saa tänä vuonna seurakseen traumatietoisen kasvatuksen hankkeen, jolle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) myönsi kolmivuotisen hankerahoituksen. Traumasta luottamukseen -hankkeen tavoitteena on kehittää materiaalia, joka varustaa vapaaehtoistoimijoita, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä sekä adoptio- ja sijaisvanhempia traumataustaisten lasten kohtaamiseen.

– Seurakuntien toiminnan piirissä on jo nyt paljon lapsia ja nuoria, jotka ovat huostaanotettuja, adoptoituja, kotimaastaan paenneita tai muilla tavoin traumatisoituneita, lapsidiakoniatyön yhdyshenkilö Suvi Eriksson sanoo.

– Kuitenkaan traumataustan vaikutuksia ei useinkaan osata ottaa huomioon, koska kaikilla toiminnassa mukana olevilla ei ole kasvatus- tai sosiaalialan koulutusta.

Tarvitsemme uutta yhteisöllisyyttä, jossa koko yhteisö oppii tukemaan traumaa kokeneita lapsia ja heidän perheitään.

Eriksson muistuttaa, että traumaattisia asioita kohdanneet tai varhaislapsuudessaan hoivaa vaille jääneet lapset ovat erityistarpeisia. Siksi tällaisten lasten osallistuminen esimerkiksi lastenkirkkoon, kerhoihin tai leireille saattaa olla haastavaa.

– Tarvitsemme uutta yhteisöllisyyttä, jossa koko yhteisö oppii tukemaan traumaa kokeneita lapsia ja heidän perheitään. Tässä hankkeessa tuotamme kasvattajille mahdollisimman kansantajuista materiaalia ja koulutusta aiheesta.

Myös hankekoordinaattorina huhtikuun alussa aloittava Sanna Hostikka toivoo hankkeen lisäävän traumatietoisuutta ja lapsilähtöisyyttä.

– Lisäksi haluamme rohkaista uusia perheitä huolehtimaan traumataustaisista lapsista tukiperheinä tai sijais- ja adoptiovanhempina.

Yhteistyökumppaneina hankkeella ovat IK-opisto, Suomen teologinen opisto ja Perhehoitoliitto.

– Niiden kautta toivomme materiaalin saavuttavan laajemminkin perhehoitajia ja seurakuntatyön opiskelijoita.

Kuva: Pixabay

Traumataustaisten lasten tarpeet ovat esillä myös Toivoa ja turvaa aikamme lapsille -koulutuspäivässä, jonka ViaDia ry järjestää 20. huhtikuuta Tampereen Teopoliksella.

– Kaikille yhteinen osuus käsittelee traumatietoista kasvatusta. Iltapäivällä on kolme vaihtoehtoista kanavaa, joiden teemoina ovat lähiötyö, monikulttuurinen lapsityö sekä sijais- ja adoptioperheenä toimiminen, Hostikka selventää.

Huhtikuussa järjestettävässä koulutuspäivässä tarjotaan apuvälineitä niille, jotka kohtaavat seurakunnassaan tai perheessään traumataustaisia lapsia. Lisätietoa saa osoitteesta viadia.fi/ajankohtaista.

Teksti: Elina Rautio

Uutinen on julkaistu aiemmin Ristin Voitto -lehdessä 12–13/2024.

JAA ARTIKKELI:

Aiheeseen liittyvää