›› Kristillisen kirjallisuuden ja musiikin verkkokauppa.

nettikirjakauppa-2015

MAINOS

Search

Viime vuosina syntyneitä lapsia on jäänyt liittämättä Vapaakirkon jäseniksi

Kuva: Pixabay
Digi- ja väestötietoviraston syntyneen lapsen nimeä ja tietoja koskevasta lomakkeesta on poistettu mahdollisuus liittää lapsi uskonnolliseen yhdyskuntaan. Lapsen liittämisestä Vapaakirkkoon tulee ilmoittaa omalla lomakkeellaan.

Kaikkien vapaakirkollisten perheiden alaikäisten jäsenyystiedot on syytä tarkistaa. Digi- ja väestötietoviraston lomakemuutoksen lisäksi vapaakirkollisten perheiden lapsia on jäänyt epähuomiossa merkitsemättä Vapaakirkon omaan rekisteriin perhejäseniksi koko 2000-luvun ajan. Tämä on valitettavaa, mikäli perheen toive on, että kaikki sen jäsenet kuuluvat virallisesti Vapaakirkkoon.

Syntyvien lasten liittämisestä Vapaakirkkoon ilmoitetaan Digi- ja väestötietovirastolle aina erikseen. Tällä vuosituhannella syntyneiden alaikäisten osalta onkin syytä tarkistaa, onko heidät merkitty Vapaakirkon jäseniksi sekä Digi- ja väestötietoviraston että Vapaakirkon rekistereissä. Esimerkiksi tietoa seurakuntakoululeiristä lähetetään vain Vapaakirkon jäsenrekisterissä oleville nuorille.

Kaikkia vapaaseurakuntia on ohjeistettu ottamaan yhteyttä jäsenperheisiin, joihin kuuluu alaikäisiä. Seurakunta tarkistaa, ovatko kaikki perheen alaikäiset Vapaakirkon perhejäseniä. Jos näin ei ole, toimitaan kuten syntyvän lapsen kohdalla.

Ilmoitus syntyvän lapsen/alaikäisen ottamisesta Vapaakirkon ja vapaaseurakunnan jäseneksi:

  1. Lapsen huoltajat täyttävät Digi- ja väestötietoviraston lomakkeen uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä. Jos huoltajia on kaksi, molemmat allekirjoittavat lomakkeen.
  2. Lomake toimitetaan oman vapaaseurakunnan seurakunnanjohtajalle tai vanhimmiston puheenjohtajalle.
  3. Seurakunnan edustaja täydentää lomakkeen ja toimittaa sen Digi- ja väestötietovirastoon.
  4. Seurakunta kertoo huoltajille, miten alaikäisen jäsentieto viedään Vapaakirkon omaan rekisteriin. Se voi tapahtua kahdella tavalla:
  • Jos seurakunnassa on käytössä uusi jäsenrekisteri, huoltajat hakevat lapselle tai nuorelle jäsenyyttä Vapaakirkon seurakunnassa tällä nettilomakkeella.
  • Jos seurakunta ei vielä käytä uutta jäsenrekisteriä, täytetään paperinen hakemuslomake. Sen allekirjoittaa toinen alaikäisen huoltajista.
Teksti: SVL
JAA ARTIKKELI: