›› Kristillisen kirjallisuuden ja musiikin verkkokauppa.

nettikirjakauppa-2015

MAINOS

Search

Pääkirjoitus: Anna yhteydelle mahdollisuus

Kuva: Melina Ilkka
"Unelmoin Jumalaa rakastavien sukupolvien ketjusta."

Millenniaaleilla tarkoitetaan noin vuosien 1980 ja 1997 välillä syntyneitä. Heitä, joiden vanhemmat vakuuttivat: ”Pystyt mihin tahansa. Sinusta voi tulla mitä vain. Olet erityinen.” Seurakunnassa heille sanottiin: ”Antautukaa täysin ja antakaa parhaanne. Tehkää uudella tavalla.” 

Monet millenniaalit uskoivat lupauksiin ja tarttuivat toimeen. Tuli menestystä, mutta myös pettymyksiä. Seurakunnissa pesivä muutosvastarinta yllätti laulamalla kovempaa kuin ylistysbändi. Moni löi hanskat kahvitustiskiin suunnaten vaikuttamispoluille työelämään. 

Vapaakirkon suurin ikäluokka ovat vuosina 1947–1965 syntyneet. Jokaisena näistä vuosista on syntynyt keskimäärin 236 vapaakirkollista. Seuraavaksi eniten on vuosina 1975–1988 syntyneitä. Heitä on syntymävuosia kohden keskimäärin 222. 

Jäsenistömme perusrunko ovat siis suuret ikäluokat ja heidän lapsensa. Sen sijaan vuonna 2002–2014 syntyneitä vapaakirkollisia on enää keskimäärin 137 kutakin syntymävuotta kohden. Millenniaalien lapset eivät näytä löytäneet Vapaakirkon jäsenyyteen.

Jos teemme oikein, Jumala siunaa meitä kasvulla. Huomaatko, miten lähellä tämä on lakihenkisyyttä?

Haasteeseen on kaksi ratkaisumallia: tekninen ja hengellinen.

Tekninen malli tarjoaa ratkaisuksi seurakunnan toiminnan kehittämistä, optimointia. Työelämästä ja markkinointiopeista ammentaen malli käsittelee ihmisiä kohderyhminä ja seurakunnan toimintamuotoja asiakaspalveluna — liinataan prosesseja! 

Teknisen mallin ikävä kääntöpuoli on ihmisten välineellistyminen. Heistä tulee resursseja matkalla kohti johtajien asettamia tulostavoitteita. Pahimmillaan jopa Jumala nähdään keinona päästä organisaation päämääriin. Tekninen malli lupaa: Jos teemme oikein, Jumala siunaa meitä kasvulla. Huomaatko, miten lähellä tämä on lakihenkisyyttä?

Hengellinen malli, joka toistuu Raamatussa aina uudelleen, toimii toisin. ”Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. – – Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä.” (1. Moos. 6:8–9). Hengellinen malli ammentaa Jumalan armosta. Nooa kohtasi Jumalan armon, ja siksi hän jaksoi rakentaa arkin. Tässä mallissa tunnustamme pystyvämme hyvyyteen vain Jumalan avulla. Rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä.

Hengellisessä mallissa ihmissuhteet ovat päämäärä eivätkä väline. Etsimme Jumalaa hänen itsensä vuoksi — nauttiaksemme hänestä ja ylistääksemme häntä.

Kaipaan aitoa sukupolvien yhteyttä — kunpa boomerit ja millenniaalit voisivat pyytää toisiltaan anteeksi ja tehdä sovinnon! Unelmoin Jumalaa rakastavien sukupolvien ketjusta — saisivatpa tämän päivän lapset ja nuoret kokemuksen rakastavasta seurakuntaperheestä!

Näihin tulostavoitteisiin päästään ainoastaan kulkemalla hengellisiä polkuja kohti toisiamme ja Jumalaa.

Mallit lainattu: Christopher Watkin, Biblical Critical Theory (Zondervan, 2022)

Tommi Koivunen Vapaakirkon nuorisotyönjohtaja ja tuleva kirkkokunnanjohtaja

Vapaakirkollisten määrä syntymävuoden mukaan marraskuussa 2023

Diagrammin käyrät kuvaavat kunakin vuonna syntyneiden Suomen Vapaakirkon jäsenten määrää. Sininen käyrä kuvaa varsinaisten jäsenten ja oranssi perhejäsenten määrää. Harma käyrä kuvaa sekä varsinaisten että perhejäsenten määrää. Mitä nuoremmista Vapaakirkon jäsenikäluokista on kyse, sitä suurempi osa on perhejäseniä, sillä varsinainen jäsenyys tulee kysymykseen vasta nuorena tai aikuisena. Diagrammin muodostamisessa käytetyt tiedot perustuvat marraskuun 2023 tilanteeseen. Kuva: SVN ja SVL
JAA ARTIKKELI:

Aiheeseen liittyvää