›› Kristillisen kirjallisuuden ja musiikin verkkokauppa.

nettikirjakauppa-2015

MAINOS

Vapaakirkon seuraavaksi kirkkokunnanjohtajaksi on valittu Tommi Koivunen

Tommi Koivunen totesi Vapaakirkon syyskokouksessa, että yhdyskuntajärjestyksen mukaan kirkkokunnanjohtaja johtaa keskustoimiston työtä sekä johtaa ja valvoo kirkon työtä kotimaassa ja lähetyskentillä. Koivunen kertoi kutenkin huomanneensa, että tehtävään kohdistuu sellaisiakin odotuksia, jotka eivät perustu sääntöihin. Kukaan ei ole superihminen, joka pystyisi vastaamaan kaikkiin odotuksiin, Koivunen sanoi.
Vapaakirkon nuorisotyöjohtajana työskentelevä Koivunen sai kirkkokunnan syyskokoukselta äänestyksessä selkeän tuen. Vapaakirkon hallituksen puheenjohtajaksi valittiin odotetusti Kaj Grönqvist.

Tampereella 18.11. kokoontunut Vapaakirkon syyskokous teki kirkkokunnanjohtajan valinnan Vapaakirkon hallituksen esityksen pohjalta. Tehtävään oli ehdolla myös Suomen teologisen opiston opettaja Tommi Karjalainen. Tommi Koivunen sai suljetussa lippuäänestyksessä 117 ääntä, Karjalainen 51 ääntä. Koivunen aloittanee tehtävässään viimeistään syyskuussa 2024. 

Ennen kirkkokunnanjohtajan valintaa koskenutta äänestystä kokouksessa pidettiin pieni tauko. Tommi ja Hanna Koivunen vaihtoivat ajatuksia Henna Saarisen ja Ari Paloheimon kanssa. Äänestystuloksen julkaisemisen jälkeen pitämässään puheessa Koivunen painotti muun muassa kaikki sukupolvet kattavan yhteyden merkitystä, josta muodostuu Jumalaa rakastavien sukupolvien ketju. ”Tässä maailmassa lyödään kiilaa sukupolvien välille. Seurakunnan tulee olla erilainen. Sen tulee tietoisesti rakentaa yhteistä työtä. Toivo ei ole uudessa tai vanhassa sukupolvessa. Tässä on kyse Jumalasta ja hänen valtakunnastaan, jossa me saamme olla mukana”, Koivunen totesi.

Henkeä rakenteisiin

Ennen äänestystä pitämässään puheenvuorossa Tommi Koivunen totesi lähtevänsä tehtävään partiopojan asenteella, mikäli tulisi valituksi.

– Tahdon tehdä parhaani. Sen annan, mikä minä olen, sen taidon ja osaamisen, mikä on kertynyt vuosien varrella.

Vapaakirkon ”runko” on Koivusen mukaan varsin hyvä. Toiminnan, rakenteiden ja hallinon palaset ovat kasassa.

– Tarvitsemme vain Hengen voiman, siitähän se moninkertaistuminen ja elämä alkaa.

Koivuinen ei usko, että rakenteita uudistamalla saavutetaan mitään ”voittovoimaa”.

– Paikallinen seurakunta, jossa rakastetaan Jeesusta ja toinen toista, jossa kasvetaan yhdessä ja julistetaan evankeliumia sanoilla ja teoilla, on parasta mitä voi olla, Koivunen totesi puolestaan heti äänestystuloksen julkistamisen jälkeen.

Jeesus on Herra, semmoinen arvo.

Koivunen painotti, että jokainen Jeesuksen seuraaja on kutsuttu palvelemaan toinen toistaan ja tätä maailmaa. Kirkkokunnanjohtajan tehtävä ei eroa muista, vaan on yksi palvelutehtävä muiden joukossa.

– Tuntuu hyvältä lähteä Kaitsun (Kaj Grönqvist) kanssa pohtimaan, mitä huippua tekisimme, miten yhdessä voisimme paremmin seurakuntia palvella.

Koivunen nosti esiin myös kolme hänelle merkittävää arvoa.

– Jeesus on Herra, semmoinen arvo, hän sanoi kokousväelle, jolle sanat olivat selvästi mieleen.

Koivusen mukaan jokaista kutsutaan nöyrtymään yksilönä ja yhteisönä Jumalan käden alla ja ottamaan vastaan hänen totuutensa. Myös aitouden Koivunen mainitsi itselleen ”supertärkeäksi” arvoksi, johon liittyvät inhimillisyys ja rehellisyys. Viimeisenä arvona hän mainitsi yhteyden.

– Uskon, että seurakunnassa on kyse yhteydestä ja suhteista, ihmisistä. Mä kaipaan yhteyttä, ja kirkkona me tarvitsemme yhteyttä, yhteistä rukousta, yhteistä keskustelua, asioitten äärelle tulemista. Herra vaikuttaa siinä yhteistä löytämistä.

Henkilövalintojen lisäksi syyskokouksessa äänestettiin myös siitä, palautetaanko kirkkokunnanjohtajan valinta takaisin valmisteluun. Kokouksen kanta asiaan oli kuitenkin selkeä, joten äänestykseen kahden ehdokkaan välillä voitiin edetä.

Merkityksellinen tehtävä

Syyskokous valitsi Vapaakirkon hallitukselle myös uuden puheenjohtajan. Ehdolla tehtävään oli ainoastaan Kaj Grönqvist Hämeenlinnasta. Grönqvist kertoi syyskokoukselle työskennelleensä kaupallisissa tehtävissä 30 vuoden ajan, joista viimeiset 15 vuotta yrittäjänä.

– Vuonna 2006 kiinnostukseni siirtyi käyttökatteesta ihmisiin, heidän auttamiseensa työssään, Grönqvist kertoi.

Hän onkin työskennellyt monien yritysten kanssa valmennuksen, työnohjauksen ja työyhteisösovittelun merkeissä. Viimeisimmän koulutuksensa Grönqvist kertoi saaneensa päätökseen syyskokousta edellisenä päivänä, jolloin hän valmistui voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi ja prosessikonsultiksi. Koulutuksen loppuseminaariin sisältyi harjoite, jossa itselleen tuli valita neljä tai viisi tärkeintä arvoa. Gönqvistin valitsemat arvot olivat sinnikkyys, luottamus, totuudellisuus, omistautuminen ja hengellisyys.

Grönqvist kertoi pohtineensa pitkään, olisiko hän käytettävissä Vapaakirkon hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Lopulta asian ratkaisi mahdollisuus työskennellä ”hyvien ihmisten” kanssa.

– Tehtävä on myös merkityksellinen, jos siinä palvelemalla olisi mahdollista edistää evankeliumia ja Jumalan valtakuntaa, Grönqvist totesi.

Syyskokous valitsi Kaj Grönqvist hallituksen puheenjohtajaksi ilman äänestystä.

Hallituksen jäseneksi ehdolla olivat erovuorossa ollut Sirkka Jortikka sekä Sami Westerholm, joista Jortikka tuli äänestyksessä tehtävään valituksi. Hallituksen varajäseniksi valittiin Toni Väyrynen, Sami Westerholm sekä Jarmo Moisio.

Vapaakirkon hallituksen puheenjohtajana vuoden 2024 alussa aloittava Kaj Grönqvist, Vapaakirkon lähetysjohtaja Nanna Rautiainen ja Helsingin vapaaseurakunnan seurakunnanjohtaja Ari Korolainen rupattelivat syyskokouksen jalottelutauolla.
Teksti ja kuvat: Maija Latvala
JAA ARTIKKELI:

Aiheeseen liittyvää