›› Kristillisen kirjallisuuden ja musiikin verkkokauppa.

nettikirjakauppa-2015

MAINOS

Search

Vapaakirkon hallitus asettaa Tommi Karjalaisen ja Tommi Koivusen ehdolle kirkkokunnanjohtajaksi

Tommi Karjalainen (vasemmalla) ja Tommi Koivunen ovat jopa hienoiseen huvittavuuteen asti toisiaan muistuttavat ehdokkaat kirkkokunnanjohtajan tehtävään. Näin ollen lienee luonnollista, että miehet ovat myös hyviä ystäviä keskenään.
Suomen Vapaakirkon syyskokous valitsee marraskuussa uuden kirkkokunnanjohtajan. Nykyinen kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen jää eläkkeelle vuoden 2025 alussa.

Kirkkokunnanjohtajaksi ehdolle asetettujen Tommi Karjalaisen ja Tommi Koivusen koulutus- ja ammattitaustassa on monia yhtymäkohtia. Karjalainen, 47, on koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajantoiminnan ohjaaja, pastori, opettaja sekä teologian tohtori. Hän on toiminut nykyisessä tehtävässään opettajana Vapaakirkon työntekijäkoulutuksessa Suomen teologisella opistolla vuodesta 2018. Tommi Koivunen, 49, on koulutukseltaan pastori ja teologian maisteri. Hänellä on myös johtamisen lisäkoulutusta. Koivunen on luotsannut Vapaakirkon valtakunnallista lapsi- ja nuorisotyötä Suomen Vapaakirkon Nuorten toiminnanjohtajana vuodesta 2007. 

Molemmat ehdokkaat ovat tehneet vuosia nuoriso- ja seurakuntatyötä. Tommi Karjalainen työskenteli vuosina 1997–2001 Turun vapaaseurakunnan nuorisotyöntekijänä ja vuosina 2003–2011 Raaseporin vapaaseurakunnan seurakuntatyöntekijänä ja seurakunnanjohtajana. Tommi Koivunen toimi vuosina 2000–2007 Joensuun vapaaseurakunnan seurakuntatyöntekijänä. Hänen päävastuualueenaan oli nuorisotyö.

Karjalainen ja Koivunen ovat johtaneet ja kantaneet vastuuta kotiseurakunnissaan myös jatkokoulutuksensa ja Vapaakirkon keskusorganisaatiossa työskentelynsä aikana. Karjalainen toimii Tampereen vapaakirkkoseurakunnan vanhimmiston puheenjohtajana, mitä ennen hän oli täyden kauden ajan vanhimmiston jäsen. Hän johtaa myös seurakunnan opetustyöryhmää. Koivunen on istutuksena syntyneen Sykeseurakunnan jäsen ja sen johtotiimin valmentaja. Hän kuuluu lisäksi Sykeseurakunnan opetustyöryhmään.

Vapaakirkon hallitus katsoo, että molemmilla ehdokkailla on nykyisen työnsä ansiosta laaja kokemus ja näkemys vapaakirkollisesta liikkeestä sekä paljon suhteita vapaaseurakuntiin ja niiden avainihmisiin. He ovat osoittaneet kykyä ohjata teologisesti perusteltujen linjausten muodostamista yhteistyössä vapaakirkollisen liikkeen kanssa sekä kykyä johtaa linjausten mukaisesti. Niin Karjalaisella kuin Koivusellakin on hallituksen näkemyksen mukaan sekä strategisen johtamisen että henkilöjohtamisen edellyttämiä taitoja ja ominaisuuksia.

Uutta ja ihmeteltävää riittänee sekä Tommi Koivusen että Tommi Karjalaisen syksyyn. Tiedossa on jo useita tilanteita, joissa he pääsevät kertomaan sekä itsestään että Vapaakirkkoa ja sen tulevaisuutta koskevista ajatuksistaan.

Kahden ehdokkaan esitys antaa valtaa päätöksentekijöille

Vapaakirkon hallituksen puheenjohtaja ja kirkkokunnanjohtajan valintaprosessia varten perustetun työryhmän jäsen Jaakko Pihlajamäki kertoo, että Tommi Karjalaisen ja Tommi Koivusen lisäksi prosessiin kutsuttiin muitakin henkilöitä. Eri vaiheissa prosessia he jättäytyivät kuitenkin pois omasta tahdostaan.

– Johtajan tehtävä on haastava. Maallisellakin puolella johtajapaikkoihin on nykyisin niukasti hakijoita. Vastuu painaa ja kirkkokunnan piirissä on paljon muitakin arvokkaita tehtäviä, Pihlajamäki sanoo.

Haastatteluja ja psykologista testausta ei lopulta tehty kuin Karjalaiselle ja Koivuselle. Hallituksella olikin kolme vaihtoehtoa: esittää kirkkokunnanjohtajaksi vain toista miehistä, heitä molempia tai jatkaa prosessia.

– Molemmat ehdokkaat ovat kaiken hallituksen saaman tiedon valossa hyvin päteviä tehtävään. Heitä haastateltiin useaan kertaan ja psykologinen testaus oli siinäkin mielessä tärkeä, että kulttuuriimme nähden ulkopuolinen taho näki ehdokkaamme todella hyvinä.

Pihlajamäki on vakuuttunut, että Vapaakirkon kenttä on kyvykäs arvioimiaan, kumman ehdokkaista se johtajakseen tarvitsee. Kahden ehdokkaan esitys antaa valtaa seurakuntiaan edustaville valitsijoille. Toisaalta ehdokkaiden välinen ero voi näyttäytyä pienenä. Olisiko ollut hyväksi, jos ehdokkaat olisivat selkeämmin toisistaan erottuvia?

– Tietyllä tavalla se olisi ollut selkeämpää. Prosessi eteni kuitenkin perustellusti siten, että mietimme ensin kirkkokuntana, minkälaisen johtajan tarvitsemme. Kriteerit olivat siis kaikille samat, jolloin myös päädytään jossain määrin samankaltaisiin ehdokkaisiin, sanoo Pihlajamäki.

Olisiko pitänyt ennakkoon sopia kuvauspukeutumisesta, Tommi Karjalainen ja Tommi Koivunen pohtivat. Mutta ei kai sellaiseen kuitenkaan lähdetä, todettiin lopulta. Karjalainen pyöräili kuvattavaksi kesälomallaan, Koivunen taas oli juuri palannut lomalta töihin. Rennoissa merkeissä ja tunnelmissa siis mentiin kaikin puolin.

Avioero ja valintatyöryhmän jäsenyys toisen ehdokkaan taustalla

Tommi Karjalaisen henkilöhistoriaan kuuluvat avioero ja uudelleenavioituminen. Vapaakirkon hallitus asettaa hänet ehdolle kirkkokunnanjohtajan tehtävään tämän tiedostaen. Karjalainen on käynyt näihin tapahtumiin liittyen aikoinaan läpi hallituksen säätämän prosessin, jossa häneen pastorin valtakirjan haltijana kohdistuvan luottamuksen perusteet on tutkittu ja todennettu. Karjalaisen valtakirjaa ei ole peruutettu edes väliaikaisesti. Hallitus ei näe näin ollen estettä hänen toimimiselleen kirkkokunnanjohtajana.  

– Kysymykseen kyllä perehdyttiin, ja ehdokas toi sen itsekin esille. Olimme sekä työryhmänä että hallituksena yksimielisiä siitä, että tämän asian ei pitäisi olla keskeinen kriteeri, mutta valta on päätöksen tekevillä. Heidän joukossaan on varmasti erilaisia painotuksia. Hallitus ei pysty tai halua kontrolloida sitä, mihin yksittäiset päätöksentekijät asian suhteen päätyvät, Jaakko Pihlajamäki toteaa.

Tommi Karjalainen kuului hallituksen asettamaan kirkkokunnanjohtajan valintatyöryhmään, kunnes jääväsi siitä itsensä kuluvan vuoden maaliskuun alkupuolella todetessaan, että on itsekin kiinnostunut tehtävästä. Pihlajamäki arvelee, että kiinnostus syttyi ja syveni prosessin edetessä. Vapaakirkon hallituksen jäsenenä Karjalainen ei luonnollisesti ole myöskään osallistunut valintaprosessia koskevaan keskusteluun hallituksessa.

– Oleellista on, että Karjalainen on pätevä ja täyttää asetetut kriteerit tehtävään. Emme nähneet mitään perustetta estää hänen osallistumistaan prosessiin, Pihlajamäki toteaa.

Vielä hymyilyttää ja pallo on hallussa. Sekä Tommi Koivunen että Tommi Karjalainen suhtautuvat levollisesti ehdokkuutensa, vaikkakin on myös jännittävää, kun "juna on vihdoin liikkeellä". Kuvia otettaessa miehet olivat voineet kertoa ehdokkuudestaan vain hyvin rajatulle joukolle läheisiään.

Keskustelu ja päätöksenteko

Kirkkokunnanjohtajan valinta on Vapaakirkon tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttava päätös, joten hallitus kannustaa vapaaseurakuntia käymään keskuudessaan keskustelua nyt annetusta esityksestä. Myös kirkkokunnan yhteisiin keskusteluihin kehotetaan ottamaan osaa. Niitä käydään sekä etäyhteyksin että syksyn valtakunnallisissa tapahtumissa: työntekijäpäivillä, Valtakunta-tapahtumassa ja ViaDia-johtajapäivillä. Sekä Karjalainen että Koivunen ovat tapahtumissa mukana esittäytymässä ja esittelemässä tavoitteitaan.

– Lisäksi järjestämme Zoom-neuvotteluja sekä Vapaakirkon ja vapaaseurakuntien työntekijöille että seurakuntien vanhimmille. Vanhimpien tehtävä on välittää tietoa seurakunnilleen.

Suomen Viikkolehden syyskuun numerossa julkaistaan ehdokkaiden henkilöhaastattelut, lokakuun numerossa artikkeli, jossa he avaavat näkemyksiään Vapaakirkon tulevaisuudesta. Marraskuun 18. päivä Teopoliksessa järjestettävässä Vapaakirkon syyskokouksessa seurakuntien edustajat äänestävät lopulta hallituksen esityksestä. Kokous voi äänestää hallituksen esityksen mukaisesti kahden henkilön välillä tai äänestää esityksen hylkäämisestä. Kahden henkilön välillä äänestettäessä määräenemmistön saanut tulee valituksi tehtävään. Jos kokous hylkää esityksen, asia palaa hallituksen valmisteltavaksi. Paljon riippuu siitä, millaiseksi keskustelu muodostuu nyt, kun hallituksen esittämät ehdokkaat on nimetty.

– Itse luotan hallituksen esitykseen ja ehdokkaisiimme sekä siihen, että yhteinen laaja kirkkokunnan tulevaisuutta koskeva keskustelu heidän kanssaan auttaa valitsemaan sopivimman kirkkokunnanjohtajan, Pihlajamäki vakuuttaa.

Vapaakirkon kirkkokunnanjohtajan valinta ja tehtävät

Teksti ja kuvat: Maija Latvala
JAA ARTIKKELI:

Aiheeseen liittyvää