›› Kristillisen kirjallisuuden ja musiikin verkkokauppa.

nettikirjakauppa-2015

MAINOS

Search

Suomen Viikkolehti uudistuu vuoden 2023 alusta

Havainnekuva uudistuvan Viikkolehden sivuista 4 ja 5. Kuva: Ismo Hietanen
Jatkossa Viikkolehti on sekä runsas ja näyttävä kuukausittainen lukupaketti että jatkuvasti päivittyvä verkkolehti.

Viikkolehden tehtäviä sekä sen julkaisualustaa, muotoa ja ilmestymistaajuutta on määritetty uudelleen osana laajempaa Suomen Vapaakirkon viestinnän kehittämishanketta. Suomen Viikkolehti on yhä Vapaakirkon keskeisin äänenkannattaja, joten sen tulevaisuus ja ajanmukaisuus halutaan turvata. Tämä tehdään huolehtimalla, että Viikkolehti palvelee jatkossakin eri-ikäisiä, erilaisissa seurakunnissa ja elämäntilanteissa eläviä lukijoitaan, jotka kokevat osin eri asiat tärkeinä tai kiinnostavina. 

Muutosprosessin ensivaiheessa määriteltiin Suomen Viikkolehden tehtävät, jotka liittyvät tiedon välittämisen lisäksi myös uskonelämän herättämiseen ja säilyttämiseen, vapaakirkollisen identiteetin luomiseen ja vahvistamiseen sekä erilaisten ilmiöiden arviointiin. 

Verkkolehti uudistui ensin

Viikkolehden svl.fi-osoitteessa luettavissa oleva verkkolehti uudistettiin jo alkusyksystä vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Sen rakennetta selkeytettiin ja visuaalista ilmettä kehitettiin sekä ajanmukaisemmaksi että aikaa paremmin jatkossa kestäväksi. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että verkkolehteä on helppo lukea kaikilla älylaitteilla, niin puhelimella, tabletilla kuin tietokoneellakin.

Tähän mennessä verkkolehdessä on julkaistu kaikki samat sisällöt kuin paperilehdessäkin sekä lisäksi paperilehdessä julkaisematonta sisältöä ja laajempia versioita paperilehden artikkeleista. Aiemmat verkkolehden lukijat ovat voineet jatkaa sivuston käyttämistä entiseen tapaan. Ilahduttavan moni paperilehden tilaaja on lisäksi pyytänyt tunnukset myös verkkolehteen, jonka tilaus sisältyy automaattisesti paperilahden tilaukseen. 

Havainnekuva uudistuvan Viikkolehden kannesta. Kuva: Ismo Hietanen

Paperilehden punnittu tulevaisuus

Paperisen Viikkolehden tilannetta pohdittiin huolellisesti, sillä lehden tiedetään olevan lukijoilleen tärkeä. Viikoittain ilmestyvän lehden ympärille muodostuu rutiineja, joiden muuttuminen ja muuttaminen ei ole välttämättä helppoa. Suuret muutokset herättävät aina epäilyksiä ja haikeutta – kenties myös surua tai pelkoa siitä, palveleeko lehti jatkossa lukijaansa entiseen tapaan. 

Paperilehden tulevaisuutta pohdittaessa huomioitiin paitsi lehden merkitys myös se, että verkkolehden ylläpitäminen edellyttää jatkossa aiempaa enemmän resursseja. Koettiin, että paperilehden ilmestymistaajuuden ja formaatin eri vaihtoehdoista kuukausittain ilmestyvä 44-sivuinen aikakauslehti palvelee lukijoita parhaiten ja mahdollistaa lehden tehtävien toteuttamisen.

Kohti uutta

Aikakauslehden rakennetta ja visuaalista ilmettä on suunniteltu syksyn kuluessa. Ensimmäinen Suomen Viikkolehden aikakauslehtimuotoinen numero ilmestyy tammikuun 2023 ensimmäisellä viikolla. Lehden 44 kauniisti taitettua sivua mahdollistavat sen, että niin haastateltaviin henkilöihin kuin tarkasteltaviin ilmiöihin sekä vapaaseurakuntien tilanteisiin ja tapahtumiin on mahdollista pureutua aiempaa syvällisemmin. 

Paperille painettu teksti on yhä verraton käyttöliittymä, jota Viikkolehti haluaa käyttää lukijoiden palvelemiseksi mahdollisimman hyvin. Aikakauslehti mahdollistaa myös näyttävien kuvien käyttämisen, mikä on sekä suuri mahdollisuus että samalla alue, jolla Viikkolehden toivotaan kehittyvän. Sekä tekstien että kuvien osalta tarvitsemme jatkossakin apua ja tukea avustajiltamme, joiden työ ja vaivannäkö on ollut toimitukselle jatkuvasti elintärkeää, arvokasta ja siunaavaa. Sama hyvä yhteistyö jatku myös jatkuvasti päivittyvän verkkolehden sekä kuukausittain julkaistavan aikakauslehden parissa.

Myös Hyviä uutisia -erikoisnumero on jatkossa aikakauslehti.Kuva: Ismo Hietanen
Teksti: Maija Latvala
JAA ARTIKKELI:

Aiheeseen liittyvää