Salasana unohtunut?

Kun ViaDia Jyväskylä ry:n työtoiminnot ovat laajentuneet, asiakkaiden työssä havaittua osaamista on alettu tunnistaa. Tällä hetkellä osaamista voi kerryttää liiketalouden, puu- ja autoalan sekä ravitsemuspalvelun alalta.

ViaDia ry:n työtoiminnassa on mukana ihmisiä, joilta puuttuu toisen asteen koulutus. Työtoiminnassa kertyy osaamista, joka hyödyttäisi esimerkiksi tulevaisuudessa työnhaussa, mutta osaaminen jää todistusten puutteessa piiloon.

Ratkaisuna ongelmaan on opinnollistaminen eli oppimisympäristön tunnistaminen. Se on prosessi, jonka avulla työvaltaisessa ympäristössä kertyvää osaamista voidaan tunnistaa vertaamalla sitä ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteisiin.

Opinnollistaminen on ViaDialle uusi kokeilu

ViaDia Jyväskylä ry:llä ja Rise–Varikko-hankkeella työympäristöjen tunnistaminen on tehty ja asiakkaiden työstä kertyvä osaaminen voidaan dokumentoida osaamistodistuksella. Rise–Varikko-hanke on ESR-rahoitteinen, 2,5-vuotinen Vankeusaika Mahdollisuutena! -hanke, jossa tuetaan vankien sopeutumista yhteiskuntaan. Hankkeen päätoteuttaja on Rikosseuraamuslaitos ja yhtenä osatoteuttajana on ViaDia ry yhdessä ViaDia Jyväskylä ry:n kanssa.

Asiakkaiden itsetunto ja työmotivaatio lisääntyy, kun osaaminen tulee näkyväksi ja opintojen suorittaminen helpottuu.

Rise–Varikko-hankkeen hankekoordinaattori Elina Almgren kertoo, että opinnollistaminen on vielä tuore asia. Kokemuksia varsinaisesta toteutuksesta ei siis vielä ole, koska käytännön toimintaa ollaan vasta aloittelemassa.

– Ohjaajat ovat jo omille ohjattavilleen mainostaneet opinnollistamisen mahdollisuutta, ja heti löytyi yksi kiinnostunut asiakas, Almgren iloitsee.

Jyväskylässä on juuri aloittanut kaksi asiakasta suorittamaan liiketalouden tutkinnon osia opinnollistamisen kautta.

Yhdistyksen opinnollistamisen ABC

Osaamisen tunnistamiseen on kehitetty työkaluja Paikko-hankkeessa. Opinnollistamisen ensimmäisessä vaiheessa käydään yhdessä Paikon henkilökunnan ja yhdistyksen työtoiminnan ohjaajien kanssa läpi, millaisia toimintoja yhdistyksellä on ja millaisia tehtäviä niihin sisältyy. Samalla valitaan ne perustutkinnot, joiden mukaista osaamista työtoiminnassa syntyy. Paikko-valikoimassa on reilut 20 ammatillista perustutkintoa.

Jyväskylässä ViaDia-torilla voi tehdä näkyviksi liiketalouteen liittyviä tutkinnon osia, puu- ja autopajoilla kyseisten alojen opintojen osa-alueita ja keittiöllä puolestaan ravitsemuspalvelun alan osia.

– ViaDia Jyväskylä ry:n ja Rise-Varikon vahvuus on osaava ohjaushenkilökunta, jonka kanssa työtoimintojen toimintaympäristöjen tunnistaminen on ollut sujuvaa, Kati Karjalainen ja Susanna Uusitalo toteavat.

– Prosessi alkaa aina siitä, että yhdistys ottaa yhteyttä meihin ja aloitamme keskustelut asiasta. Kun tämä alkuneuvottelu on käyty ja sitoumus maksuosuudesta on saatu, toiminta voi käynnistyä, PaikkoVerkko-hankkeen projektipäällikkö Susanna Uusitalo kertoo.

Kun tutkinnot on valittu, yhdistykselle lähetetään niin sanotut työversiot valittujen tutkintojen perusteista. Niiden pohjalta työtoiminnassa voidaan alustavasti aloittaa toiminnan tarkastelu. Työtoiminnan ohjaajat vertaavat työtehtäviä tutkinnon perusteisiin. Näin selvitetään, mitä tutkintojen osia kyseinen työtoiminta sisältää.

Tarkastelun jälkeen Paikko-edustajat vierailevat työtoiminnassa, ja yhdessä ohjaajien kanssa katsotaan, millaista osaamista työprosessissa syntyy. Tunnistamiskäynnin jälkeen laaditaan yhdistyksen tarkastettavaksi raporttiluonnos. Tarkastuksen ja mahdollisten viimeisten muokkausten jälkeen voidaan työtoiminnassa aloittaa osaamistodistusten tekeminen.

– Ennen osaamistodistusten tekoa tulisi käydä osaamistodistuksen käyttöönottokoulutus, jonka yhteydessä todistustietokanta luovutetaan uudelle käyttäjälle eli yhdistykselle, PaikkoVerkko-hankkeen projektipäällikkö Susanna Uusitalo ja projektityöntekijä Kati Karjalainen kertovat.

Koulutuksessa, johon myös ViaDia Jyväskylä ry ja Rise–Varikko-hanke ovat osallistuneet, käytiin läpi, miten todistus teknisesti laaditaan.

On tärkeää, että yhdistyksen johto on sitoutunut kehittämiseen. Näin toimintamalli ei jää irralliseksi vaan sillä on aidosti mahdollisuus juurtua osaksi työtoimintaa.

Pia Vilkman

Artikkelikuva: – Kaikkiaan opinnollistamis-prosessi on ollut suhteellisen vaivaton ja yhteistyö Paikon kanssa on sujunut hyvin, Elina Almgren toteaa.

– – –

Taidot tutkintojen kielelle

Paikko on Keski-Suomen Tuki ry:n rekisteröimä tuotemerkki. Sillä tarkoitetaan osaamisen tunnistamiseen käytettäviä työkaluja. Paikko-työkalut saa käyttöön lisenssimaksua vastaan ja maksun suuruus neuvotellaan aina tapauskohtaisesti.

Paikko-osaamistodistus on työtodistus työskentelyjakson aikana havaitusta osaamisesta — myös aiemmin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa jakson aikana. Osaamistodistus kertoo, minkälaista osaamista henkilö on kerryttänyt työssään. Osaaminen tulee näkyväksi ja konkreettiseksi eli taidot tulevat näkyväksi tutkintojen kielellä.

Todistuksen perusteella voidaan arvioida, millaiset mahdollisuudet henkilöllä olisi suorittaa tutkinto tai sen osa ja millä aikataululla. Jos työtoiminnassa mukana ollut hakeutuu ammatillisiin opintoihin,  osaamistodistuksella voi lyhentää opintojen kestoa. Lisäksi todistus toimii työnhaun tukena.

paikko.fi

Editoitu 15.11. klo 14.38: Hankkeen rahoitus- ja toteutustietoja täsmennettiin, hanke on ESR-rahoitteinen ja päätoteuttajana on Rikosseuraamuslaitos.

ViaDian työtoiminnassa kertyy osaamista useilta eri aloilta. Opinnollistaminen tekee osaamisen näkyväksi. Kuvassa korjataan polkupyörää ViaDia Lappeenranta ry:n työpajassa. Kuva: Ari Väänänen