Salasana unohtunut?
Palvelevasta johtajuudesta on viime vuosina puhuttu paljon. Käsitettä on myös kyseenalaistettu toteamalla, että ei ole olemassa erikseen palvelevaa johtajuutta, vaan kaiken johtajuuden tulisi olla palvelevaa. Oli kuinka oli, johtajana toimiva mies saattaa saada osakseen ihailua ja kunnioitusta,...
Lue uutinen
Naisista sanotaan usein, että me kadehdimme tosiamme emmekä pysty yhteistyöhön toistemme kanssa. Valitettavasti tämä väite ei ole aivan tuulesta temmattu. Mutta eikö olisi upeaa, jos seurakunta alkaisi luoda uudenlaista kulttuuria, jossa naiset rohkaisevat ja nostavat toisiaan ja...
Lue uutinen
Kun mentorointiryhmässämme pohdimme, mitä on todellinen nöyryys ja miten se näkyy käytännössä, oivalsimme, että nöyryys on hyvin usein haavoittuvaksi suostumista. Asetumme alttiiksi haavoittumiselle aina kun uskallamme tulla jollakin tavalla näkyviksi ja kuuluviksi.   …. kun...
Lue uutinen
Hedelmällisen mentoroinnin edellytys on oikea sydämen asenne, ja niin mentorin kuin mentoroitavankin tärkein ominaisuus on nöyryys. Molempien on suostuttava kohtaamaan oma epätäydellisyytensä ja uskallettava tutkia omia heikkoja kohtiaan. Mutta heidän on uskallettava tunnistaa ja tunnustaa...
Lue uutinen
Kun olin ollut joitakin vuosia työssä seurakunnassa, aloin kaivata mahdollisuutta jakaa ajatuksia ja kokemuksia vastuunkantamisesta ja johtajuudesta toisten naisten kanssa. Ympärilläni oli kyllä monia rohkaisevia ja kannustavia miehiä, mutta he eivät ollenkaan voineet käsittää, mikä...
Lue uutinen
Usein miellämme Matteuksen evankeliumin jakeet 28:19–20 lähetyskäskyksi kertoa Kristuksesta kansoille. Mutta usein aloitamme täyttää tehtävää ja lopetamme, kun henkilö ”rukoilee rukouksen”. Nämä jakeet eivät kehota meitä saamaan ihmisiä ”rukoilemaan rukouksia”, jotta...
Lue uutinen
Vapaaehtoistyössä ihmisten sitoutumisasteeseen vaikuttavat toiminnan sisällön lisäksi merkittävästi tiimin sisäiset ihmissuhteet. Jos mielekästä työtä voi tehdä hyväksyvässä ilmapiirissä, rahallisen korvauksen puute ei estä sitoutumista. Ihmisen tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja...
Lue uutinen
Paavalin mukaan seurakunnan johtajan tehtävä on jalo virka, mutta se on myös vastuullinen ja raskas. Olemme viime vuosinakin nähneet, miten pastoreita ja saarnamiehiä on ajautunut jopa itsetuhoon tai muuten haaksirikkoutunut henkilökohtaisten ongelmien takia. Epäonnistuminen ei kosketa vain...
Lue uutinen
Vuoden 2016 keväällä järjestimme Tampereen Vapaakirkkoseurakunnan Live-nuortenillassa järjestyksessään toisen mentorointiruletin. Illan nimeksi tuli Transferline, jonka puuhanainen Sonja Pusa kehitti muutama vuosi aikaisemmin Teen Street-leirin jälkimainingeissa. Halusimme luoda työkalun,...
Lue uutinen