Salasana unohtunut?

Tietosuojaseloste   25.5.2018

 

Suomen Viikkolehden asiakasrekisteri on osa Päivä Osakeyhtiön asiakasrekisteriä.

 1. Rekisterinpitäjä
  Päivä Osakeyhtiö
  Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere
  Y-tunnus 0146740-3
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Mirjami Vienonen
  Sähköposti: mirjami.vienonen(at)paiva.fi
 3. Rekisterin nimi
  Päivä Osakeyhtiön asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin käyttötarkoituksia ovat asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen ja muu rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Verkkopalveluissa verkkotunnukset luonneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista, laskutuksista ja palautuksista.
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi tietolähteinä käytetään Postin osoitetietojärjestelmää, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereitä ja muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.
 8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 9. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseen koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterit on tallennettu sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.