Salasana unohtunut?

Kun tarkastelen omaa elämääni taaksepäin, huomaan, että moni ihminen on vaikuttanut siihen. Jos nyt tekisin heistä listan, uskoisin sen venyvän todella pitkäksi. Menetin isäni viisivuotiaana, mutta onneksi lapsuus- ja nuoruusvuosien aikana monet mieshenkilöt antoivat elämän eväitä minulle. Aikuisiällä olen saanut myös kokea monien ihmisten positiivista vaikutusta elämääni. Useiden näiden ihmisten vaikutus on rajoittunut tiettyihin ajanjaksoihin elämässäni. Nämä ihmiset ovat olleet rinnallani antaen ohjeita, rohkaisten tai muuten läsnäolollaan vaikuttaneet minun omiin ajatuksiini ja päätöksiini.

Olivatko he mentoreita minulle? Kyllä he olivat. Useimmat heistä olivat mentoreita minulle tiedostamatta sitä itse lainkaan. He olivat mentoreita minulle sanojensa, kysymyksiensä ja elämänsä esimerkin kautta. Olen vain kerran elämäni matkan aikana ollut sovitussa mentorointisuhteessa, joka kesti parisen vuotta. Näistä jokaisesta ihmisestä olen tänään tavattoman kiitollinen. He ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, millainen minä olen tänään, mitä ajattelen ja mitä teen.

Uskon siis vakaasti siihen, että mentorointia tapahtuu koko ajan ja se on luonteeltaan tietoisesti yhdessä sovittua tai tiedostamatonta vaikutusta ihmissuhteiden sisällä. Mentoroinnin ytimessä on, oli se sitten tietoista tai tiedostamatonta, luottamus. Todellista vaikuttamista ei voi syntyä ilman keskinäistä luottamusta. Mentoroinnissa on kyse vuorovaikutuksesta, jonka perusta on avoimuus ja tasa-arvoisuus. Oman kokemukseni mukaan mentorin täytyy kaikin tavoin välttää ”ylhäältä päin vaikuttamista”. Mielestäni mentori ei myöskään saa antaa valmiita vastauksia vaan rohkaista kysymyksien kautta ihmistä itseään löytämään vastauksia.

Toivon, että pohtisit elettyä elämääsi ja tunnistaisit sieltä niitä ihmisiä, jotka ovat olleet sinulle mentoreita. Lisäksi voisit tarkastella heidän vaikutusta sinuun itseesi. Rohkaisen sinua myös ottamaan heihin yhteyttä ja antamaan heille palautetta sekä kiitosta.

Olen sitä mieltä, että meillä jokaisella on oma vaikutuspiirimme. Tällä vaikutuspiirillä tarkoitan niitä ihmisiä, joihin olemme viikoittain yhteydessä. Tämä vaikutuspiiri muodostuu perheestämme, läheisistämme, työ- ja opiskelukavereista, naapureista ja erilaisten yhteyksien kautta muodostuneista ihmissuhteista. Haluan rohkaista sinua miettimään sitä, kenelle sinä olet nyt mentorina ja kenelle voisit olla tulevaisuudessa mentorina. Uskon, että se vaikutuspiiri joka sinulla on nyt, on ainutlaatuista ja merkityksellistä. Tällaisesta vaikutusalasta kirjoittaa Apostoli Paavali seuraavasti: ”…vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi…” (2. Kor. 10:13, käännös 1938).

 

Ari Korolainen
pastori, Helsingin vapaaseurakunta
ari.korolainen@svk.fi

Artikkelikuva: Pixabay