Salasana unohtunut?

Jorma Kalajoen kirjan nimi, Armollisesti keskeneräinen, nostaa esille jokaisen ihmisen kohtaaman haasteen. Me kaikki olemme monin tavoin keskeneräisiä. Tunne keskeneräisyydestä ilman armoa johtaa helposti heikkoon itsetuntoon sekä luovuttamiseen, apatiaan ja masennukseen.

Kun elämän lähtökohdaksi hyväksyy omien suoritusten sijasta armollisuuden, keskeneräisyyden kanssa voi elää ilman jatkuvia itsesyytöksiä ja alemmuudentunteita. Saan rentoutua ja olla se ihminen, joksi Jumala on minut luonut. Hänen armostaan voin toteuttaa häneltä saamiani askareita armon varassa. Voin tehdä sen yhtä turvallisesti kuin lapsi, jonka puuhia rakastava Isä katselee.

Helpommin sanottu kuin tehty? On monin verroin yksinkertaisempaa puhua ”levosta käsin palvelemisesta” kuin elää siten omaa arkista elämäänsä.

Omat kompuroinnit avaavat armollisuutta

Jorma Kalajoki ottaa kirjassaan tuon haasteen vastaan. Hän tekee sen jopa huumorilla höystäen, omia kompurointejaan avoimesti kertoen ja vaikeita hengellisiä käsitteitä arkikielelle suomentaen. Mainio esimerkki tästä on tapa, jolla hän kirjoittaa monissa saarnoissa ja hengellisissä puheissa harvoin kuultua asiaa nimeltä synti.

Toinen vastaava osuus on apostoli Paavalin keskeneräisyyden avaaminen tavalla, joka varmasti rohkaisee jokaista itsensä heikoiksi ja vajavaiseksi tietävää kristittyä.

Kuin vaeltaisi hyvän ystävän seurassa

Kirjoittajan tausta opiskelija- ja turistipappina tuo tekstiin sopivan letkeän ja leppoisan otteen. Omat nuoruuden kokemukset epätoivoisine yrityksineen tulla ”kunnon kristityksi” rohkaisevat muita vaelluksessaan kompastelleita. Jorman seurassa tuntee vaeltavansa hyvän ystävän seurassa.

Kirjan runkona on neljä kokonaisuutta, joissa käsitellään elämän suuria peruskysymyksiä otsikoin Aika, Sukupuoli, Syyllisyys, Kuolema. Näiden sisällä on yhteensä 43 lyhyttä lukua. Jo niiden otsikot tarjoavat elämänpolulle turvallisia viittoja.

Tässä muutamia esimerkkejä lukujen otsikoista: ”Pidä itsestäsi huolta, Elä nyt-hetkessä, Astu omiin sandaaleihisi, Saat olla sinä, Mitä teen, kun haluttaa? Jeesus – täysi ihminen ja täysi mies, Isä ei heitä lastaan ulos, Syyllisyydellä on syy, Epäterve syyllisyys ja häpeä, Päästä irti ja sure, Juoksenko vanhuutta karkuun? Jeesuksen ylösnousemus avasi taivaan, Vierellä ja vastassa.”

Armollisuus paikkaa syntyneitä haavoja

Kirjan armollinen ote pyrkii paikkaamaan masennuksen, heikon itsetunnon ja toisten ihmisten aiheuttamia haavoja. Eräänä näkökulmana asioihin kirjana on ihmisenä elämisen nelikulmio: ihminen biologisena, psyykkisenä, hengellisenä ja sosiaalisena olentona. Jorma Kalajoki nostaa rohkeasti ja kursailematta esille myös vaikeat kysymykset kuten seksuaalisuuden, avioliiton, avioliiton kriisit, kärsimisen ja kuoleman.

Kirja Armollisesti keskeneräinen (Päivä Osakeyhtiö 2018) tarjoaa erään vastauksen tärkeään kysymykseen: Miten voisimme kertoa Jumalasta ja Vapahtajastamme Jeesuksesta oman aikamme ihmisille? Jorma Kalajoen kirjassa ei aseteta vaatimukseksi tai edes tavoitteeksi täydellistä uskoa ja väkeviä armolahjoja. Asioista kerrotaan arkisen kotoisasti omien kokemusten ja uskon peruskysymysten kautta. Tällaisen kirjan voi ujostelematta ja hetkeäkään epäröimättä antaa myös sellaiselle, jolle uskon asiat ovat entuudestaan vieraita.

Reijo Telaranta