Salasana unohtunut?

Johtajuuskoulutuksissa, kuten GLS eli Global Leadership Summit, korostetaan monesti parhaisiin yksilöihin panostamista. Tässä ajatusmallissa on puolensa, mutta ohjatessamme ihmisiä seurakunnassamme emme saa valikoida vain parhaiten pärjäävää kymmentä prosenttia. Jumalan tuntemisessa ja elämäntaidossa kasvaminen on kaikkien oikeus.

Mentoroinnissa tehdään monesti kynnys korkeaksi ajateltaessa, että mentorin tulee olla puolijumala. Moni elämän joillakin osa-alueilla epäonnistunut henkilö on kasvanut syvälliseen Jumalan tuntemiseen ja hänellä on paljon annettavaa elämäntaidoissa joissakin tietyissä asioissa. Epäonnistumista ei pidä tuomita, sillä monesti juuri epäonnistuessa oppii eniten, ja siten on annettavaa toisillekin.

 

Johtamisoppaiden muotitermi

Mentoroinnista on tehty johtamisoppaiden muotitermi. Sitä sen ei tarvitse olla. Mentorointi on vanha hyvä toimintatapa, jossa kokeneempi henkilö opastaa kokemattomampaa. Ajassamme olemme jossakin määrin unohtaneen vanhan hyvän tavan oppia edellisen sukupolven elämänviisaudesta.

Mentorointi mahdollistaa laaja-alaisen elämänkokemuksen hyödyntämisen omassa kasvamisessa. Mentorointi luo viitekehyksen käydä syvällisiä keskusteluita eri sukupolvien edustajien välillä. Seurakuntaperheemme on laaja yhteisö, jossa on oiva tilaisuus muodostaa rikas joukko mentorointipareja.

 

Oppimisprosessin aloittaminen

Mentorointi on molemminpuolinen oppimisprosessi. Toki painopiste on mentoroitavan kehittymisessä ja mentoroinnin tulee tapahtua hänen tarpeidensa ohjaamana. Mentorointia pitää harjoitella ja on vain hyväksyttävä se, että pari ensimmäistä kertaa ovat harjoituskertoja. Jostakin on aloitettava. Niinpä mentorina oleminen on aloitettava tilanteessa, jossa siitä ei ole kokemusta ja toimintatavat ovat hakusessa.

Ohjattu mentorointiohjelma tuo turvaa mentorille. Usein ohjattuihin mentorointiohjelmiin sisältyy koulutusjakso, valmiit toimintatavat muun muassa mentorisopimuksen tekemiseen, tapaamiskertojen suunnitteluun ja yhteydenpidon toteuttamiseen. Mentorien keskinäiset tapaamiset tarjoavat tilaisuuden vertaistukeen.

 

Esimerkistä kysymysmerkiksi

Mentori on esimerkki. Täydellinen mentorin ei tarvitse olla. Kun mentori on aikaisemmassa elämänvaiheessa itse epäonnistunut jonkin asian kanssa, hän on myös kykenevä samaistumaan toisen ihmisen tilanteeseen paremmin.

Elämän ylä- ja alamäkiä kokenut mentori, vaikkakin hieman epävarma itsestään, on mielestäni parempi kuin juuri maisteriksi valmistunut kaiken tietävä superihminen. Useimmilla ihmisillä on annettavaa, mutta onko kysyttävää? Mentorin pitää hieman jäsentää omaa elämänkokemustaan, jotta sen kautta pystyy auttamaan toista henkilöä tämän elämäntilanteessa. Mentorointi ei saa olla mentorin oman elämäntarinan kertomista. Muistanemme, että mentorin tehtävä on lähinnä kysyä kysymyksiä. Mentorin täytyykin kyetä kääntämään oma elämänkokemuksensa kysymysten muotoon ja sovittaa kysymykset mentoroitavan elämäntarinaan.

 

Teemu Mäkelä
Lahden vapaaseurakunnan jäsen

Artikkelikuva: Moni elämän joillakin osa-alueilla epäonnistunut henkilö on kasvanut syvälliseen Jumalan tuntemiseen ja hänellä on paljon annettavaa elämäntaidoissa joissakin tietyissä asioissa. Epäonnistumista ei pidä tuomita, sillä monesti juuri epäonnistuessa oppii eniten, ja siten on annettavaa toisillekin. Kuva: Andrik Langfield Petrides / Unsplash