Salasana unohtunut?

Paavalin mukaan seurakunnan johtajan tehtävä on jalo virka, mutta se on myös vastuullinen ja raskas. Olemme viime vuosinakin nähneet, miten pastoreita ja saarnamiehiä on ajautunut jopa itsetuhoon tai muuten haaksirikkoutunut henkilökohtaisten ongelmien takia. Epäonnistuminen ei kosketa vain työntekijää, vaan myös hänen seurakuntalaisiaan ja seuraajiaan. Millä tavalla mentorointi voisi olla estämässä tällaisia tapauksia?

 

Mentoroinnin pohjana on suhde

Mentoroinnin pohjana täytyy olla luottamuksellinen suhde mentorin ja mentoroitavan välillä. Se mahdollistaa riittävän avoimuuden, jotta kipeitäkin asioita voidaan käsitellä. Vain suhteessa voi tapahtua todellista henkilökohtaista muutosta eikä auttaminen jää vain tiedonsiirroksi. Sitäpaitsi kokeneella auttajalla on aina niin sanottua hiljaista tietoa, joka tulee esille vähitellen, kun tiiviisti toimitaan yhdessä. Hyvä suhde kantaa silloinkin, kun ei olla fyysisesti yhdessä.

Mentoroijalla pitää olla kyky toimia tarvittaessa sielunhoitajana ja hengellisenä ohjaajana, sillä sitäkin mentorointi tällaisessa yhteydessä on. Mentorin täytyy osata asettua toisen asemaan ja jaksaa kulkea autettavansa rinnalla rukoillen silloinkin, kun asiat ovat raskaita ja pitkittyvät. Mentoroitavan sitoutuminen ja tilivelvollisuus ovat myös tärkeitä. Tietyin väliajoin täytyy avoimesti katsoa, miten eri asioissa on edistytty.

 

Peilinä ja rohkaisijana toimiminen

Yksi selkeä piirre viimeaikaisissa haaksirikoissa on minusta ollut se, että työntekijä on ollut liian yksin. Joidenkin kohdalla se on ollut tietoinen valinta. He ovat halunneet pitää kaikki langat käsissään ja pyrkineet estämään toisia puuttumasta toimintatapoihinsa ja oppeihinsa. Mutta on ollut varmaan myös niitä, jotka eivät ole uskaltaneet kertoa kenellekään arimmista asioistaan.

Valta turmelee myös hengellisissä piireissä. Ihminen alkaa luulla olevansa erehtymätön eikä ole valmis ottamaan vastaan kritiikkiä. Mentori voi tällaisissa tilanteissa toimia peilinä ja pitää työntekijän jalat maassa. Jos autettava on kyvytön vastaanottamaan palautetta epävarmuuden ja huonon itsetunnon vuoksi, mentori voi vahvistaa häntä.

Kun ihminen on ahdistunut ja stressaantunut, hänen näköalansa kapeutuu. Hän saattaa myös luulla, ettei kenelläkään muulla ole samanlaisia ongelmia. Tällaisessa tilanteessa voi olla  suuri kiusaus vetäytyä pois avoimesta yhteydestä. Mentorin tehtävänä on silloin laajentaa näköalaa ja tuoda esiin uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Hänen täytyy rohkaista ja kannustaa autettavaansa. Mentori voi auttaa työntekijää löytämään itsestään voimavaroja, joita tämä ei tiennyt itsellään olevankaan.

 

Tehtävissä opastaminen

Itse tehtävän hoitamisessa mentori voi auttaa laittamalla tärkeysjärjestykseen työntekijän kenties ristiriitaisetkin motiivit ja selventämällä työn kokonaisnäkyä ja päämäärää. Delegoinnin opettaminen voi myös olla tärkeää. Tästä antaa hyvän esimerkin pappi Jetro mentoroidessaan Moosesta (2. Moos. 18).

 

Seppo Honkonen

Artikkelikuva: Paavalin mukaan seurakunnan johtajan tehtävä on jalo virka, mutta se on myös vastuullinen ja raskas. Olemme viime vuosinakin nähneet, miten pastoreita ja saarnamiehiä on ajautunut jopa itsetuhoon tai muuten haaksirikkoutunut henkilökohtaisten ongelmien takia. Epäonnistuminen ei kosketa vain työntekijää, vaan myös hänen seurakuntalaisiaan ja seuraajiaan. Millä tavalla mentorointi voisi olla estämässä tällaisia tapauksia? Kuva: Priscilla Du Preez / Unsplash